Select Page

Sredstvo za čišćenje Apli sprej za skidanje etiketa 200ml 11303 (š.8984)

70,72kn 88,40kn (sa PDVom)

SKU: 8410782113034 Kategorije: , Oznaka:

Opis

Odstranjuje nepremazane papirne naljepnice nakon 2-5 min.
od primjene. Provjeriti kompatibilonost sredstva za skidanje
naljepnica na manjem uzorku naljepnice.
Oprez: izrazito zapaljivi aerosol! Spremnik je pod tlakom.
U slučaju zagrijavanja može eksplodirati.
Uzrokuje iritacije kože i očiju.
Uzrokuje mučninu i vrtoglavicu.
Vrlo toksično za vodene organizme sa dugotrajnim učincima.
U slučaju potrebe potražite lječnićku pomoć uz prikaz
naljepnice spremnika proizvoda.
Pročitajte uputstva za upotrebu prije korištenja.
Držati dalje od dohvata djece.
Držati dalje od izvora topline, iskre, otvorenog plamena i
ostalih izvora zapaljenja.
Spremnik je pod tlakom.
Ne bušiti niti spaljivati spremnik, čak ni nakon upotrebe.
Koristiti isključivo u dobro prozračenim prostorima.
Izbjegavati odlaganje spremnika u okolišu.
Zaštititi od sunčeve svjetlosti. Ne izlagati temperaturi
iznad 50°/122°F.
Spremnik zbrinuti prema regionalnim propisima o zaštiti otpada.
SADRŽI: ugljikohidrate, C6 – C7, n-Alkan, Izoalkan, Cyklan,
<5% n-Hexan, 2-propanol; Izopropilalkohol; Izopropanol >30%;
alifatične ugljikohidrate; PARFEM (D-limonen, citral)
Sredstvo za čišćenje Apli sprej za skidanje etiketa 200ml 11303 (š.8984)